Boekenrestauratie papierrestauratie boekrestauratie
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


boekenrestauratie, boekrestauratie
BOEKENRESTAURATIE
boekenrestauratie
Restauratie van boeken

Als erkend restaurator conserveren en restaureren we: papierenbanden, linnenbanden, lerenband en perkamentenbanden.
Dit kan gaan van: (staten)bijbels, fotoalbums, strips, registers, tot zelfs kleine brochures en handleiding... maar ook meer bijzondere boeken als manuscripten, eerste drukken, getijdenboeken, ommelopers, antiphonaria, incunabelen of wiegedrukken, cartholaria, etc...
Het te behandelen boekblok kan zowel uit papier als uit perkament bestaan en de platten zowel uit karton als uit hout.

Hoe we daarbij te werk gaan hangt van vele factoren af. Welke soort binding is het, wat is de oorzaak van de schade, wat is het doel van de restauratie. Wordt het boek tentoongesteld, in een boekenkast bewaard, wordt het frequent geraadpleegd of zit het te strak in zijn band om te kunnen digitaliseren.

Op professionele manier een boek herstellen? Bekijk hier enkele van onze restauraties.
Aarzel niet om contact op te nemen voor een gratis vrijblijvende offert en advies.
We kunnen u ook volgende opties aanbieden:


 
1. Het boek als fysisch object

1.1. Terminologie

Handgeschreven en gedrukte werken bestaan meestal uit diverse kleine boekjes, katernen, die samengenaaid zijn.

Bij historische werken worden de groottes niet in cm uitgedrukt, maar wordt aangegeven hoeveel keren een blad geplooid is. Zo kennen we volgende formaten:

plano = ongeplooid

1 vel vormt 1 blad of twee bladzijden (strikt genomen is dit geen codex meer) in folio = 1-maal geplooid
1 vel vormt 2 bladen of vier bladzijden in quarto = 2-maal geplooid
1 vel vormt 4 bladen of acht bladzijden in octavo = 3-maal geplooid
1 vel vormt 8 bladen of 16 bladzijden in sedecimo = 4-maal geplooid
1 vel vormt 16 bladen of 32 bladzijden


Ter illustratie (pp. 7-8) enkele vouwvoorbeelden uit: J.M.M. Hermans, G.C. Huisman, De descriptione codicum, syllabus RUGroningen, die het zelf ontleende aan: L. Gilissen, Prolé-gomènes à la codicologie. Recherches sur la construction des cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux, Gent, 1977 (Publications de Scriptorium 7).

Daarop volgend (p. 9) de terminologie voor de verschillende fysische onderdelen van een boek, eveneens ontleend aan de syllabus van J.M.M. Hermans en G.C. Huisman.

1.2. Materialen

Westerse boeken zijn meestal uit perkament of uit papier gemaakt. Beide zijn organi-sche materialen, maar hun oorsprong is verschillend. In de hiernavolgende paragrafen gaan we dieper in op de aanmaak van de beide materialen en hun conservatie.

boekrestaurator
boekenrestauratie
boekrestauratie, boekenrestauratie, boeken restauratie, boek restauratie Dumarey
boekrestauratie, boekenrestauratie, boeken restauratie, boek restauratie Dumarey
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie, boekrestauratie
boekenrestauratie
Restauratie van boeken, boekenrestauratie, boekenrestaurateur, boekenrestauratieTrefwoorden:

Restauratieatelier </span></a>| restauratie atelier | restauratie | restauratie van boeken | restauratie van papier | boekenrestauratie | boekrestauratie | Restauratieatelier Dumarey | Restauratieatelier in Oudenburg | erkend restauratieatelier | Cores erkend restauratieatelier | Coresatelier |restauratie van papier | restauratie van archief | restauratie van perkament | restauratie van charters | restauratie van middeleeuwse documenten | restauratie van middeleeuwse boeken |restauratie van incunabelen | post-incunabelen |restauratie van getijdenboeken | restauratie van gravures | restauratie van litho's | restauratie van etsen | restauratie van tekeningen |restauratie van papier | papierrestauratie | papier  restauratie | conservatie van boeken | conservatie van documenten | conservatie van archief | conservatie van archivalia | restaurator | restaurateur | restaurateur van boeken | restaurateur van papier | restaurateur van perkament | restauratie van kaarten | restauratie van affiches | restauratie van registers | schimmelbehandeling | schimmel behandeling | inktvraat | kopervraat | ontzuren | bufferen | calamiteiten | calamiteitenplan | restauratie advies | schadedossier | schaderegistratie | restauratie van manuscripten | restauratie van verluchte handschriften | restauratie van wassen zegels | restauratie van zegels | restauratie van kunst op papier | restauratie van aquarellen | restauratie van gouaches | restauratie van leren banden | restauratie van bijbels | restauratie van oude drukken | restauratieatelier West-Vlaanderen | restauratieatelier voor archieven | restauratieatelier voor particulieren | particuliere opdrachten | overheids opdrachten | restauratie van posters | restauratie van strips | doubleren van affiches | doubleren van posters | restauratie advies | professioneel restauratieatelier | boeken restaureren | papier restaureren | restauratie kunst | kunst restauratie | restauratie van kunstvoorwerpen | restauratie van waaiers | restauratie van waaiers op papier | restauratie van waaiers op perkament | restauratie van globes | restauratie van papier maché | verzuring van papier | verzuring | vergeeld papier | verwijderen van plakband | conserverende dozen | conserveringsdozen | fase-dozen | zilvervisjes | papiervisjes | houtworm | boekenworm | particulieren | archieven | bibliotheken | galerijen | veilingshuis | musea | antiquairs | antiekhandelaars | antiquaren | antiquaritaten | minimale restauratie | minimale interventie | boeken ehbo | ECCO | deontologische restauraties | omkeerbaar | verantwoorde restauraties | digitaliseren | scannen | scan klaarmaken | droogreinigen | wassen | bleken | vergeelde prenten | vergeeld papier | foxing | bindingsproblemen | loszittende pagina | losse bladzijde | zuurvrije berging | roderot | verdroogd leder | transparant papier | kalken | bouwplannen | calque | blauwdruk | restauratrice | professionele restaurator | professionele restaurateur | restauratie van papieren banden | restauratie van perkamenten banden | restauratie van leren banden | boeksloten | boekbeslag | restauratie van linnen banden | uw restauratie specialist | hersteller | boekhersteller | boek hersteller | boek herstelling | boekbinder | boekbinden | boek herinbinden | herstellen van boeken | waterschade | schimmeltesten | archiefrestauratie | papierconservering | inktvraatbehandeling | aanvezelen | herstellen van scheuren | charterrestauratie | vriesdrogen | drogen van papier | drogen van boeken | drogen van documenten | nat papier | natte boeken | nat archief | beschimmeld archief | beschimmeld papier | vacuüm vriezen | gammastralen | handboekbinden | bouwtekeningen | calamiteitenservies | vakwerk | restauratiewerk | schaderegistratie | schade inventarisatie | gediplomeerde restaurator | erfgoed | geschreven erfgoed | heemkundige kringen | documentatiecentra | kwaliteitsvolle restauratie | kwaliteitsvolle restauraties | waardige restauratie | waardige restauraties | conservatie-restauratie | conservator-restaurateur | conservatie-restauratie | kunstpatrimonium | conservatie-restauratieatelier | conservatorrestaurator | conservator-restaurator | kunsthistorici | archivarissen | restauratieproject | restauratieprojecten | conservatie en restauratie | preservatie | privaat bedrijf | free-lance restaurator | meesterwerken | topstukken | deskundige restauraties | bibliotheekmateriaal | erfgoedbibliotheken | illuminare | verzamelhandschriften | geklimatiseerde bewaarruimte | relative vochtigheid | temperatuur | depot | archiefdepot | bewaaromstandigheden | digitaliseringsprojecten | ICOM | ICOM-CC | psalter | illuminated manuscripts | miniaturen | bladgoud | pigmenten | verpoederde pigmenten | restauratie atelier Helmond | afschilferend bladgoud | afschilferende pigmenten | fixeren | consolideren | missaal | historische fondsen | screening | misboek | codicologische onderzoek | boekband| | cartularium | landboeken | landboek | materiaal beheer | autografen | chirografen | cijnsboek | historische boeken | verzuring van papier | handvouwgetal | lignine | hars-aluinlijming | gelatine | pH | pH-meting | kwetsbaar papier | verzwakt papier | glossenbijbel | geschiedenis

boekrestauratie, boekenrestauratie, boeken restauratie, restauratie van boeken,  restauratie boeken, boekrestauratie, Linda Dhondt, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herstellen van boeken, herstellen van kapotte boeken, restaureren van kapotte boeken, boekrestaurator, boekenrestaurator, boekenrestaurateur, restauratievakman, restauratievakman van boeken, restauratieatelier, restauratieatelier van boeken, repareren, repareren van boeken, restauratrice, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, boekrestaurator, restauratie, conservatie, preservatie,  digitaliseren, restaurateur, papier, perkament, boeken, boek, boekbinder, boekbinderij, boekbinden, archief, bibliotheek, musea, museum, erfgoed, collecties boeken, schimmelbehandeling boeken, ruggen herstellen, perkamenten band, leren band, papierenband, boekband, boekband herstellen, boekenrestauratie, perkamentrestauratie, registers, conservator-restaurateur, conservatie-restauratie, atlassen, bijbel, manuscripten, zuurvrije dozen, bewaar dozen, fase dozen, fasedozen, foxing, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, incunabel, wiegedruk, antiquariaat, antiquarisch, oudenburg, dumarey, West-Vlaanderen, Gruuthuse handschrift, gedrukt erfgoed, boekrestaurator, geschreven erfgoed, topstukken, erfgoed bewaarder, boekenrestauratie, boekenrestaurateur, eerstelijnszorg, Cores, CORES, Cores atelier, Coresatelier, Cores erkend, Coresstudenten, calamiteiten, erfgoed bibliotheek, Syntra-West, West-Vlaanderen, Vlaanderen, ontsluiten, erfgoed ontsluiten, calamiteiten plan, screening, schaderegistratie, schade-inventarisatie, boekenrestauratie, Restauratieatelier Dumarey, atelier, atelier voor restauratie, Whyart, Ieper, erfgoedconsulent, conservering van bibliotheekcollecties, erfgoedmedewerken, kaartboeken, Dumarey, Rijksarchief, stadsarchief, heemkring, heemkundige kring, professioneel restaurateur, professioneel restaurator, boekendokter, Brugge, docent, restauratie techniek, restauratie technieken, inktvraat, docent Syntra-West, docent CORES, CORES docente, Marijn de Valk, Martine Eeckhout, boekenrestauratie, Elke De Smet, Karin Schepers
Boekenrestauratie
restauratie van boeken, boekrestauratie, boekenrestauratie, restauratieatelier Dumarey
De codex als boekvorm

De oudste vermelding van onze huidige boekvorm, codex geheten, vinden we bij Martialis in de eerste eeuw na Christus. Uit de huidige stand van het onderzoek blijkt dat vanaf de tweede eeuw na Christus de lagere klassen steeds meer beroep doen op codices die populaire werken of naslagwerken bevatten. De hogere klassen hielden minstens tot de vierde eeuw na Christus vast aan de papyrusrol om literaire werken te verzamelen. De voordelen van de codex waren nochtans duidelijk: de codices konden gemakkelijker getransporteerd worden daar ze niet zo fragiel waren als de volumina of rollen, ze waren gemakkelijker te consulteren en ze konden aan beide zijden beschreven worden. De vroegste bijbelcodices (rond 200) zijn op papyrus beschreven en in Egypte teruggevonden. Bij deze codices uit papyrus droeg men er zorg voor de rectozijdes, resp. de versozijdes, tegenover elkaar te leggen. Bij perkamentencodices plaatste men de haarzijde tegenover de haarzijde en de vleeszijde tegenover de vleeszijde daar de codex anders ontsierd kon worden door kleurverschillen. Dit werd bekomen door het vel perkament éénmaal vertikaal te vouwen, dan éénmaal horizontaal en ten slotte nog éénmaal vertikaal. Op deze wijze bekwam men een katern bestaande uit vier dubbelbladen, acht bladen en zestien bladzijden (quaternio). Soms werd deze regel niet gevolgd, wanneer een blad tussengeschoven werd of anderzijds een blad verwijderd werd. Nadat de katern gekozen was, werd de bladspiegel afgeschreven. Hiervoor werd de katern in zijn geheel doorprikt, zodat op elke bladzijde dezelfde marge aangehouden werd. Met een stylus werden verder de schrijfregels op elke bladzijde getekend.

Er werden ook codices in papyrus gemaakt. In het begin bestonden deze codices uit slechts één katern. Indien het een dik boekblok betrof, zorgde men ervoor dat de buitenste dubbelbladen breder waren dan de binnenste, zodat er toch een mooie snede was. Al snel ontdekte men dat de rug van dergelijke boeken zeer kwetsbaar was en dat de bladen vlug scheurden. Daarna maakte men de codices van papyrus op dezelfde wijze als deze van perkament.

Vanaf de vierde eeuw na Christus had de Kerk een grote invloed op het uitzicht van de codex (i.e. formaat, bladschikking en lettertypes): in deze periode werden bij voorkeur vierkante codices gebruikt. Religieuze teksten werden meestal neergeschreven in unciaal, terwijl voor heidense teksten meestal op de capitalis rustica beroep gedaan werd. Voor het late keizerrijk bestaan diverse geïllustreerde codices. Dikwijls, maar niet steeds, werden de miniaturen met een zware zwarte en/of rode rand afgeboord. 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
Boekenrestauratie
erfgoeddeskundige

erfgoedkundige
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

vriesdrogen archief

Gammastralen , schimmelbehandeling

Calamiteiten
Disclaimer         Nl    |    Fr      |      www.boekenrestauratie.be    |      Gastenboek      |