Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
boeksloten en boekbeslag, boekenrestauratie, boekrestauratie, restauratie boeken
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Reconstrueren van boeksloten en boekbeslag

Ontbreekt er een hoekstuk, boekslot of ander stuk boekbeslag aan uw oud boek dan is dat meestal geen probleem voor de verdere conservering van het boek. Soms hebben houten boekplatten echter de neiging krom te trekken of gaan perkamenten pagina's in een boek hevig rimpelen onder invloed van temperatuurs- en/of vochtschommelingen. In dit geval of in het geval u dit mocht verkiezen kunnen we boekbeslag reconstrueren in overeenstemming met de inprenting die het verloren beslag heeft achter gelaten op de bekleding of op het plat en in overeenstemming met de historische stijlkenmerken van het boek. Losgekomen beslag zetten we weer vast en gebroken beslag kunnen we weer voor u restaureren.
boeksloten en boekbeslag, boekenrestauratie, boekrestauratie, restauratie boeken
boeksloten en boekbeslag, boekenrestauratie, boekrestauratie, restauratie boeken
boeksloten en boekbeslag, boekenrestauratie, boekrestauratie, restauratie boeken
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |

boekensloten, boekbeslag
boekensloten, boekbeslag
boekensloten, boekbeslag
boekensloten, boekbeslag
boekbeslag
boekensloten, boekbeslag
boeksloten, boekbeslag
boeksloten, boekbeslag
boeksloten, boekbeslag
boeksloten, boekbeslag
boeksloten, boekbeslag
boeksloten, boekbeslag
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken