Calamiteiten service,  waterschade, brand, natte boeken, nat papier
waterschade drogen van papier en boeken, volgelopen kelder
Dit voorkomt schimmelvorming
en het voorkomt dat inkten en/of
kleurstoffen (verder) uitlopen.
Op die manier hebben we vervolgens tijd
om verdere stappen (de verzekering, het
effectieve drogen, de eventuele
restauratie, etc...) rustig te plannen.

Een ongeluk is snel gebeurd
Wanneer zich een calamiteit in uw bibliotheek, archief of documentatiecentrum voordoet, dient er snel, daadkrachtig en deskundig te worden opgetreden om roet- en waterschade tot een minimum te kunnen beperken.
In geval van een calamiteit kunnen we helpen bij het evacueren van uw bibliotheek of archief. We kunnen de stukken inpakken en naar een vriesruimte brengen om vervolgens door ons te laten vriesdrogen.

Voor de eerste hulp bij calamiteiten klik hier
.


HANDEL VOOR HET KALF VERDRONKEN IS

Waterschade en brand kunnen de volledige collectie vernietigen. Iedereen die archief, boeken en documentatie bijhoudt, wil dergelijke rampen vermijden. Om voorbereid te zijn op een eventuele ramp stelt men dus best een calamiteitenplan op en neem eventueel een calamiteitenverzekering.

Wij kunnen u adviseren bij:
IS RESTAURATIE NODIG NA EEN CALAMITEIT

Na een calamiteit is het dikwijls nodig de boeken en archiefstukken te reinigen.
Wij helpen graag met het:
Verder restaureren we uw archiefbescheiden, boeken en perkament na een brand of waterschade.

natte boekhouding, natte papieren, nat papier, waterschade in uw archief
calamiteiten, ondergelopen kelder
ondergelopen archief
calamiteiten in archieven en bibliotheken
beschimmelde boeken, beschimmelde boekbanden
calamiteiten
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.beAanverwante informatie over calamteiten:
Trefwoorden:

calamiteit, salvage, bereddering, waterschade, natte papieren, natte boeken, natte documenten, nat papier, drogen van papier, drogen van boeken, paper recovery, drogen van documenten, drogen van papier, drogen van boeken, herstel in natura, reinigen, schoonmaken, brand -en waterschadesanering, waterschade, brand, sanering, wateroverlast, brandschade, overstroming, calamiteit, calamiteiten, calamiteitenservice, boeken, documenten, papier, boekhouding, brand, waterschade, onder gelopen kelder, wateroverlast, nat papier, vriesdrogen , schimmel, schimmelbehandeling, schimmelaantasting, drogen, calamiteitenservice, calamiteitenplan, calamiteitenverzekering, verzekering, vriesdroogmachine, vriesdrogen, salvage, archiefopslag, documentbeheer, archiefvernietiging, shockvriezen, vriezen, disaster, freeze-drying, lyophilization, calamiteitenbedrijf, schadeherstel, verzekeringsmaatschappij, reconditionering, expertise, schade-expertise, schadeclaim, herstelbegeleiding, naturaherstel, schade-expert, schademanagers, schadeherstel, beredding, incident, noodnummer, spoedinterventies, spoedgeval, leidingbreuk, lek, lekkage, volgelopen kelder, calamiteitenplan, reconstructiekostenverzekering, calamiteitenservice, documenten herstel, documentherstel, drogen van boeken, lyofilisatie, waterschade, brand, restauratie, conservatie, papier, perkament, boeken, papierrestauratie, archieven, bibliotheken, musea

boek aangetast door water
beschimmeld boek
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


nat papier redden

natte boeken redden


nat papier drogen

natte boeken drogen
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be     |     Gastenboek     |