Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


restauratie en conservatie van charters met zegels, oorkonde,  documenten op perkament
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Restauratie van charters, zegelrestauratie
Restauratie van oorkonden, charters met zegels, charters met transfixen

Het atelier is uitgerust met een bevochtigingskamer en grote aanzuigtafel.

Op die manier kunnen u de volgende behandelingen aanbieden:
restauratie en conservatie van charters met zegels, oorkonde,  documenten op perkament
Restauratie van charters, charter berging
Zegelrestauratie
Restauratie van charters, reingigen
Zegelrestauratie, reinigen zegels
Zegelrestauratie
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Restauratie van charters, vlakkken van perkament
Restauratie van charters, reinigen van zegels
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |

restauratie charters met zegels
restauratie charters met zegels
restauratie charters met zegels
restauratie charters met zegels
restauratie charters met zegels
restauratie charters met zegels
restauratie charters met zegels
restauratie charters met zegels
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken