Boekenrestauratie papierrestauratie boekrestauratie
BOEKRESTAURATOR
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Restauratie van boeken

Als erkend restaurator conserveren en restaureren we: papierenbanden, linnenbanden, lerenband en perkamentenbanden.
Dit kan gaan van: (staten)bijbels, fotoalbums, strips, registers, tot zelfs kleine brochures en handleiding... maar ook meer bijzondere boeken als manuscripten, eerste drukken, getijdenboeken, ommelopers, antiphonaria, incunabelen of wiegedrukken, cartholaria, etc...
Het te behandelen boekblok kan zowel uit papier als uit perkament bestaan en de platten zowel uit karton als uit hout.

Hoe we daarbij te werk gaan hangt van vele factoren af. Welke soort binding is het, wat is de oorzaak van de schade, wat is het doel van de restauratie. Wordt het boek tentoongesteld, in een boekenkast bewaard, wordt het frequent geraadpleegd of zit het te strak in zijn band om te kunnen digitaliseren.

Op professionele manier een boek herstellen? Bekijk hier enkele van onze restauraties.
Aarzel niet om contact op te nemen voor een gratis vrijblijvende offert en advies.
We kunnen u ook volgende opties aanbieden:


 
boekrestaurator
Boekenrestauratie
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer         Nl    |    Fr      |      www.boekenrestauratie.be    |      Gastenboek      |
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
boekrestaurator
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be


boekrestaurator
boekrestaurator
boekrestaurator
Tweede pagina met informatie over boekrestaurator.

Boekrestauratie, boekenrestauratie, boekrestaurator, boekenrestaurator, boekrestaurateur, boekenrestaurateur.

Restauratievakman van boeken en archief
bekwame boekrestaurator
bekwame boekenrestaurator
erkende boekrestaurator

Een boek laten restaureren.
Restaurateur van boeken
boeken laten restaureren
boek laten herstellen
boekhersteller

losse boeken
los boek
bekwame boekrestaurateur
bekwame boekenrestaurateur
erkende boekenrestauror
erkende boekrestaurateur
erkende boekenrestaurateur
CORES
Opleiding CORES
Wat kost een boekrestauratie?
Hoeveel kost een boekrestauratie?
Betaalbare restauratie van boeken
Betaalbare boekenrestauratie
boeken herstellen
restauratieatelier van boeken
boek repareren
boek laten repareren
boek reparatie
boek herinbinden
boeken herinbinden
kapot boek
kapotte boeken


boekrestaurator


www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestauratie.be

www.archiefrestaurateur.be

boekrestaurator

Restauratie van boeken, boekenrestauratie, boekenrestaurateur, boekenrestauratieTrefwoorden:

Restauratieatelier </span></a>| restauratie atelier | restauratie | restauratie van boeken | restauratie van papier | boekenrestauratie | boekrestauratie | Restauratieatelier Dumarey | Restauratieatelier in Oudenburg | erkend restauratieatelier | Cores erkend restauratieatelier | Coresatelier |restauratie van papier | restauratie van archief | restauratie van perkament | restauratie van charters | restauratie van middeleeuwse documenten | restauratie van middeleeuwse boeken |restauratie van incunabelen | post-incunabelen |restauratie van getijdenboeken | restauratie van gravures | restauratie van litho's | restauratie van etsen | restauratie van tekeningen |restauratie van papier | papierrestauratie | papier  restauratie | conservatie van boeken | conservatie van documenten | conservatie van archief | conservatie van archivalia | restaurator | restaurateur | restaurateur van boeken | restaurateur van papier | restaurateur van perkament | restauratie van kaarten | restauratie van affiches | restauratie van registers | schimmelbehandeling | schimmel behandeling | inktvraat | kopervraat | ontzuren | bufferen | calamiteiten | calamiteitenplan | restauratie advies | schadedossier | schaderegistratie | restauratie van manuscripten | restauratie van verluchte handschriften | restauratie van wassen zegels | restauratie van zegels | restauratie van kunst op papier | restauratie van aquarellen | restauratie van gouaches | restauratie van leren banden | restauratie van bijbels | restauratie van oude drukken | restauratieatelier West-Vlaanderen | restauratieatelier voor archieven | restauratieatelier voor particulieren | particuliere opdrachten | overheids opdrachten | restauratie van posters | restauratie van strips | doubleren van affiches | doubleren van posters | restauratie advies | professioneel restauratieatelier | boeken restaureren | papier restaureren | restauratie kunst | kunst restauratie | restauratie van kunstvoorwerpen | restauratie van waaiers | restauratie van waaiers op papier | restauratie van waaiers op perkament | restauratie van globes | restauratie van papier maché | verzuring van papier | verzuring | vergeeld papier | verwijderen van plakband | conserverende dozen | conserveringsdozen | fase-dozen | zilvervisjes | papiervisjes | houtworm | boekenworm | particulieren | archieven | bibliotheken | galerijen | veilingshuis | musea | antiquairs | antiekhandelaars | antiquaren | antiquaritaten | minimale restauratie | minimale interventie | boeken ehbo | ECCO | deontologische restauraties | omkeerbaar | verantwoorde restauraties | digitaliseren | scannen | scan klaarmaken | droogreinigen | wassen | bleken | vergeelde prenten | vergeeld papier | foxing | bindingsproblemen | loszittende pagina | losse bladzijde | zuurvrije berging | roderot | verdroogd leder | transparant papier | kalken | bouwplannen | calque | blauwdruk | restauratrice | professionele restaurator | professionele restaurateur | restauratie van papieren banden | restauratie van perkamenten banden | restauratie van leren banden | boeksloten | boekbeslag | restauratie van linnen banden | uw restauratie specialist | hersteller | boekhersteller | boek hersteller | boek herstelling | boekbinder | boekbinden | boek herinbinden | herstellen van boeken | waterschade | schimmeltesten | archiefrestauratie | papierconservering | inktvraatbehandeling | aanvezelen | herstellen van scheuren | charterrestauratie | vriesdrogen | drogen van papier | drogen van boeken | drogen van documenten | nat papier | natte boeken | nat archief | beschimmeld archief | beschimmeld papier | vacuüm vriezen | gammastralen | handboekbinden | bouwtekeningen | calamiteitenservies | vakwerk | restauratiewerk | schaderegistratie | schade inventarisatie | gediplomeerde restaurator | erfgoed | geschreven erfgoed | heemkundige kringen | documentatiecentra | kwaliteitsvolle restauratie | kwaliteitsvolle restauraties | waardige restauratie | waardige restauraties | conservatie-restauratie | conservator-restaurateur | conservatie-restauratie | kunstpatrimonium | conservatie-restauratieatelier | conservatorrestaurator | conservator-restaurator | kunsthistorici | archivarissen | restauratieproject | restauratieprojecten | conservatie en restauratie | preservatie | privaat bedrijf | free-lance restaurator | meesterwerken | topstukken | deskundige restauraties | bibliotheekmateriaal | erfgoedbibliotheken | illuminare | verzamelhandschriften | geklimatiseerde bewaarruimte | relative vochtigheid | temperatuur | depot | archiefdepot | bewaaromstandigheden | digitaliseringsprojecten | ICOM | ICOM-CC | psalter | illuminated manuscripts | miniaturen | bladgoud | pigmenten | verpoederde pigmenten | restauratie atelier Helmond | afschilferend bladgoud | afschilferende pigmenten | fixeren | consolideren | missaal | historische fondsen | screening | misboek | codicologische onderzoek | boekband| | cartularium | landboeken | landboek | materiaal beheer | autografen | chirografen | cijnsboek | historische boeken | verzuring van papier | handvouwgetal | lignine | hars-aluinlijming | gelatine | pH | pH-meting | kwetsbaar papier | verzwakt papier | glossenbijbel | geschiedenis

boekrestauratie, boekenrestauratie, boeken restauratie, restauratie van boeken,  restauratie boeken, boekrestauratie, Linda Dhondt, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herstellen van boeken, herstellen van kapotte boeken, restaureren van kapotte boeken, boekrestaurator, boekenrestaurator, boekenrestaurateur, restauratievakman, restauratievakman van boeken, restauratieatelier, restauratieatelier van boeken, repareren, repareren van boeken, restauratrice, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, boekrestaurator, restauratie, conservatie, preservatie,  digitaliseren, restaurateur, papier, perkament, boeken, boek, boekbinder, boekbinderij, boekbinden, archief, bibliotheek, musea, museum, erfgoed, collecties boeken, schimmelbehandeling boeken, ruggen herstellen, perkamenten band, leren band, papierenband, boekband, boekband herstellen, boekenrestauratie, perkamentrestauratie, registers, conservator-restaurateur, conservatie-restauratie, atlassen, bijbel, manuscripten, zuurvrije dozen, bewaar dozen, fase dozen, fasedozen, foxing, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, incunabel, wiegedruk, antiquariaat, antiquarisch, oudenburg, dumarey, West-Vlaanderen, Gruuthuse handschrift, gedrukt erfgoed, boekrestaurator, geschreven erfgoed, topstukken, erfgoed bewaarder, boekenrestauratie, boekenrestaurateur, eerstelijnszorg, Cores, CORES, Cores atelier, Coresatelier, Cores erkend, Coresstudenten, calamiteiten, erfgoed bibliotheek, Syntra-West, West-Vlaanderen, Vlaanderen, ontsluiten, erfgoed ontsluiten, calamiteiten plan, screening, schaderegistratie, schade-inventarisatie, boekenrestauratie, Restauratieatelier Dumarey, atelier, atelier voor restauratie, Whyart, Ieper, erfgoedconsulent, conservering van bibliotheekcollecties, erfgoedmedewerken, kaartboeken, Dumarey, Rijksarchief, stadsarchief, heemkring, heemkundige kring, professioneel restaurateur, professioneel restaurator, boekendokter, Brugge, docent, restauratie techniek, restauratie technieken, inktvraat, docent Syntra-West, docent CORES, CORES docente, Marijn de Valk, Martine Eeckhout, boekenrestauratie, Elke De Smet, Karin Schepers
1. Het boek als fysisch object

1.1. Terminologie

Handgeschreven en gedrukte werken bestaan meestal uit diverse kleine boekjes, katernen, die samengenaaid zijn.

Bij historische werken worden de groottes niet in cm uitgedrukt, maar wordt aangegeven hoeveel keren een blad geplooid is. Zo kennen we volgende formaten:

plano = ongeplooid

1 vel vormt 1 blad of twee bladzijden (strikt genomen is dit geen codex meer) in folio = 1-maal geplooid
1 vel vormt 2 bladen of vier bladzijden in quarto = 2-maal geplooid
1 vel vormt 4 bladen of acht bladzijden in octavo = 3-maal geplooid
1 vel vormt 8 bladen of 16 bladzijden in sedecimo = 4-maal geplooid
1 vel vormt 16 bladen of 32 bladzijden


Ter illustratie (pp. 7-8) enkele vouwvoorbeelden uit: J.M.M. Hermans, G.C. Huisman, De descriptione codicum, syllabus RUGroningen, die het zelf ontleende aan: L. Gilissen, Prolé-gomènes à la codicologie. Recherches sur la construction des cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux, Gent, 1977 (Publications de Scriptorium 7).

Daarop volgend (p. 9) de terminologie voor de verschillende fysische onderdelen van een boek, eveneens ontleend aan de syllabus van J.M.M. Hermans en G.C. Huisman.

1.2. Materialen

Westerse boeken zijn meestal uit perkament of uit papier gemaakt. Beide zijn organi-sche materialen, maar hun oorsprong is verschillend. In de hiernavolgende paragrafen gaan we dieper in op de aanmaak van de beide materialen en hun conservatie.


boekrestaurator
boekrestaurator