Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
restauratie, restauratieatelier
restauratie van kalkpapier, bouwkundige plannen, calques, transparant papier
restauratie van kalkpapier, bouwkundige plannen, calques, transparant papier
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Restauratie van kalkpapier (transparante papier, calques) - bouwkundige plannen

Calques zijn meestal architectuurtekeningen of bouwplannen. Het zijn tekeningen, meestal op schaal, van een bebouwd gebied, een gebouw of een deel van een gebouw, ontwerpen of onderdelen van machines, industriële ontwerpen of ontwerpen van designers, patronen, plattegronden, opstanden, doorsnedes,…

Vaak worden ontwerpen eerst in potlood op papier gezet. Wanneer het ontwerp af is, kunnen de lijnen worden overtrokken met (Oost-Indische) inkt. Ten slotte kan het ontwerp nog worden ingekleurd, vaak met waterverf.

Indien men later nog een afdruk van de bouwtekening wenst te maken wordt deze in de meeste gevallen op lichtdoorlatend of kalkpapier (calques) getekend. Door middel van verschillende reproductiemethodes ontstaan er dan afdrukken: de welbekende blauwdrukken of diazo's.


Calque: kalkpapier is een lichtdoorlatende papiersoort die veelvuldig gebruikt wordt in de ontwerppraktijk bij het tekenen van bouwkundige plannen. De doorschijnende eigenschap van het papier laat toe dat de tekening die erop is aangebracht achteraf kan gereproduceerd worden. Een afdruk van zo'n calque noemt men een blauwdruk of diazo. Calques zijn dus de originele stukken die als basis dienen voor afdrukken.
Conservatieproblemen zijn in de meeste gevallen te wijten aan de slechte kwaliteit van het papier en een verkeerde manier van opbergen in een rol met elastiek eromheen. Na verloop van tijd veroorzaakt dit raffelranden en scheuren die door de tijd heen veelal met plakband zijn vast geplakt..
restauratie van calques, bouwkundige plannen, architectuurtekeningen
papierrestauratie, papierrestaruator
restauratie van kalpapier
papierrestauratie, papierrestaruator
papierrestauratie, papierrestaruator
papierrestauratie, papierrestaruator
restauratie van ontwerpen op kalkpapier, calques
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
papierrestauratie, papierrestaruator
papierrestauratie, papierrestaruator
papierrestauratie, papierrestaruator
papierrestauratie, papierrestaruator
papierrestauratie, papierrestaruator
blauwdruk restauratie

Eventueel mogelijke behandelingen

droogreinigen van het papier
verwijderen van plakband
herstellen van scheuren en plooien
wassen van het papier
schimmelbehandeling
inktvraat behandeling
doubleren
vlakken
maken van zuurvrije mappen
scanklaar maken van documenten


<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.beRestauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be      |      Gastenboek      |