Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
papierrestauratie  Restauratieatelier Dumarey
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie
Volg ons ook op facebook
Volg Restauratieatelier Dumarey op facebook en blijf op de hoogte van onze actuele activiteiten en initiatieven en vindt meer informatie over boeken- en papierrestauratie.

Onze partners:


KIK/IRPA
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - België

FARO
Provinciale museumconsulenten ondersteunen vooral de musea die gevestigd zijn op
het grondgebied van hun provincie. Zij informeren, begeleiden, bemiddelen,
verzorgen opleiding en vorming en ontwikkelen acties met het oog op stimuleren van
de regionale functie van de musea.
België

Restauratieloket
Non-profit organisatie voor Restaurator-Conservatoren en restauratievakmensen.
Database met Belgische.


Restauratoren Nederland
De vereniging Restauratoren Nederland is op 1 juli 2005 opgericht en voortgekomen uit een fusie van vier Nederlandse verenigingen op het gebied van conservering en restauratie.
ICN
Instituut Collectie Nederland


Metamorfoze
Het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Het programma is een initiatief van het Ministerie van OCW.

Museum Security Network
Kenniscentrum voor veiligheidszorg in musea, bibliotheken en archieven.
Nederland/USA

The Online Disaster-Planning Tool
dPlan is een gratis online hulpmiddel dat ontwikkeld is om het schrijven van een
calamiteitenplan te vereenvoudigen. Door het Northeast Document Conservation
Center (NEDCC) en de Massachusetts Board of Library Commissioners (MBLC).
Verenigde Staten


INP
Institut national du patrimoine


ICON Book & Paper Group
The Book & Paper Group represents the interests of book and paper conservators within the wider body of ICON. In addition to runningevents throughout the year, the group administers the Clare Hampson Scholarship Fund and the Assisted Membership Grant.

ICCROM
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

ICOM-CC
International Committee for Conservation

IIC
International Institute for Conservation of Historic and Artistic WorksConservation OnLine
A vast source of information about conservation, providing access also to the Conservation Distribution List (Cons DistList).


AIC
The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (AIC) is the national membership organization of conservation professionals dedicated to preserving the art and historic artifacts of our cultural heritage for future generations.

Algemeen Rijksarchief in België

 
Cores studenten
Studentenblog

Antiek John Dumarey
Voor alle aan- en verkoop van antiek.

Restauratie-conservatie Webgids

Chebie Productions
Restauratie van historisch behangsel en papier

www.bookrestoration.net

Restoration Books - Bindery & Fine Press
A Utah bindery offering book binding, book repair, paper repair, deacidification , encapsulation, and custom enlosures.


VVF-Brussel vzw
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Encadreur Maitre Artisan Restaurateur Nettoyage toiles peintes gravures lithographies à Hossegor

ARS OBSCURA Bookbinding
Bookbinders, Fine Hand Bindery, Rare Book Repair

Bedrijvengids voor Vlaanderen en Nederland

http://strips.startpagina.be

Boeken

Boeken Overzicht

Restauratie startpagina

Antiquariaten Overzicht

Uitgeverijen

Antiek Webgids

http://restauratie.uwpagina.nl

Belgie Overzicht

Druksnel

Boeken

Linkpaginas.nl

Heraldiek.2link

Restauratie

Antiquariaten

http://www.webtop20.nl/boekbinderijen_en_bindsystemen/
.
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |

restauratie
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.becoresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken