Boekenrestauratie papierrestauratie, perkament restauratie, leder restauratie Dumarey
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


restauratie van papier perkament en boeken, perkament restauratie  Restauratieatelier Dumarey
papierrestauratie
boekenrestauratie
Archiefrestauratie, restauratie van archief
zegel restauratie
zegelrestauratie


+ Rijksarchief Leuven - Charterproject, reinigen en vlakken van charters

+ Rijksarchief Brugge - Restauratie en conservatie van kaarten en 17de Eeuwse processen

+ Miat Gent - Restauratie en conservatie van affiches

+ Stadsarchief Gent, De zwarte doos - Restauratie en conservatie van Charters met zegels, boeken

+ Stadsarchief Leuven - Restauratie en conservatie van affiches

+ Stadsarchief Oudenaarde - conservatie en restauratie van 32 archiefdozen met autografen

+ Stichting de Bethune - verschillende restauratie; brieven, boeken, perkament, tekeningen, calques, bouwplannen...

+ Proviciearchief Anwerpen - restauratie en herinbinden van een reeks verzamelbanden

+ Heemkundige kring De Plate Oostende - Restauratie en conservatie van affiches

+ Restauratie aanzet tekening strip - Tin Tin, Raymond Macherot

+ Verschillende restauraties van boeken, gravures, etc...

+ Project W.O.I., reinigen, restaureren, ontzuren, doubleren van affiches

+ Verschillende eerste drukken Le petit vingtième - Tin Tin

+ Verschillende kaarten

+ Verschillende posters en affiches

+ ...

restauratie van charters met zegels
zegelrestauratie
papierrestauratie
archiefrestauratie
papierrestauratie
papierrestauratie
boeken restauratie, boek restauratie, boekenrestauratie, papier restauratie, papierrestauratie
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
Boekenrestauratie, boekrestauratie
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |