Restauratieatelier Dumarey - boeken, kunst op papier en archief
restauratie, restaurator, restaurateur, restauratieatelier
Restauratieatelier Dumarey dé restauratie specialist, restauratie expert, restauratie deskundige, restaurateur voor de restauratie van boeken, de restauratie van papier, de restauratie van affiches, de restauratie van strips, de restauratie van aquarellen, de restauratie van tekeningen, de restauratie van kaarten, de restauratie van posters, de restauratie van handschriften, de restauratie van gravures, de restauratie van etsen, de restauratie van litho's, de restauratie van kunst op papier, de restauratie van zegels, restauratie van perkament, ...
Specialisten werk; kunstenaar, professionele restauraties, kunst, restauratie experten, restauratie van manuscripten, restauratie van autografen, restauratie van schoolkaarten, restauratie van landkaarten, restauratie van schoolprenten, restauratie van popp kaarten, restauratie van registers, restauratie van leggers, restauratie W.O., herstellen van scheuren, verwijderen vlekken, bleken van papier, verwijderen van foxing, ervaren restauateur, restauratie van vergeeld papier
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Het handgeschreven boek

In de westerse wereld konden tot halverwege de vijftiende eeuw boeken enkel geko-pieerd of gedupliceerd worden door ze af te schrijven. Dit betekende dat zowel de grondstof (perkament, maar ook papier) als de arbeid zeer duur waren. Boeken waren bijgevolg niet zo verspreid. Enkel de toplaag van de maatschappij kon ze zich veroorloven.

De volledig handmatige productie van een boek betekent ook dat elk handschrift per definitie uniek is. Het heeft zijn eigen lay-out, maar ook zijn eigen fouten. In latere kopieën van een handschriftelijke tekst worden soms fouten verbeterd, maar meestal worden vooral fouten toegevoegd. Het was niet zonder reden dat de humanisten op zoek gingen naar de "originele" teksten van bv. de bijbel. Anderzijds betekent het ook dat voor mediëvisten een kritische editie van bv. de vulgaat van weinig nut is. Deze geeft immers helemaal niet weer hoe de bijbel in de middeleeuwen gelezen werd.

Aan de vervaardiging van een manuscript werkten diverse "specialisten" mee. Eerst werd de beschrijfstof (perkament of papier) aangemaakt (zie hierboven). Daarna werden kater-nen (kleine boekjes) gemaakt, die elk gelinieerd werden met behulp van prikgaten. Deze linië-ring diende om de schrijfspiegel af te bakenen en was tevens een hulp bij het schrijven. Nadat de beschrijfstof aldus geprepareerd was, kon de scribent of kopiïst zijn werk aanvangen. Indien het een kostbaar werk betrof, liet hij plaats over om nadien de versieringen aan te bren gen. Hijzelf of een rubricator kon de rubrieken (titels in het rood) aanbrengen. De illuminator bracht de mini-aturen, initialen en/of de boordversieringen aan. Pas nadat het boek helemaal "af" was, kon het naar de boekbinder.Restauratie en conservatie van manuscripten en andere kostbare werken.

Middeleeuwse handschriften zijn zeer kostbare werken.
Daarbij komt dat de bindingen van een middeleeuws boek dikwlijls zijn verstorven, of gebroken of helemaal verdwen. In een aantal gevallen zijn de boeken in de 19de eeuw ook verkeerdelijk gerestaureerd met beenderlijm die nu heel hard is geworden waardoor het boek heel moeilijk open gaat. Ruw hanteren van het handschrift kan er voor zorgen dat de verf van de miniaturen en andere geschilderde afbeeldingen gaat afbladderen. Vocht kan ervoor zorgen dat het perkament gaat zwellen of dat de inkt uitgesmeerd wordt. Middeleeuwse boeken zijn daardoor heel kwetsbaar. Het raadplegen van een middeleeuws handschrift vraagt dan ook een bijzondere aandacht.
Gebruikt daarom steeds een boekkussen om het boek op te leggen zodat er niet te veel belasting op de bindingen ontstaat bij het raadplegen. Was ook steeds eerst uw handen en maak die goed droog. Leg niets op het boek tijdens het raadplegen en blader heel voorzichtig door de pagina's te beginnen met het boek eerst ongeveer in het midden te openen en vervolgens voorzichtig vooruit of achteruit naar de gewenste pagina te bladderen.

U kunt bij Restauratieatelier Dumarey terecht voor de restauratie en conservatie van uw getijdenboek of ander verlucht handschrift op papier of perkament.
Digitaliseren biedt een ideale compromie tussen ontsluiten en conservatie. Op die manier is het mogelijk het werk onrechtstreeks te laten conculteren via hoogwaardige scans en het boek op die manier tegen gebruikersschade te behoeden.
Ook voor een digitaliseringsproject bent u bij ons aan het goede adres.

droogreinigen
verwijderen van vlekken
consolideren van de inkten, pigmenten en afschilferend bladgoud
herstellen van de bindingen
herstellen van de kapitalen
herstellen van de boekband (leder of perkament)
herstellen van de platten (hout of karton)
herstellen van scheuren
vlakken van het perkament
consolideren van de inkten en pigmenten
losmaken van aan elkaar vastklevende pagina's
ongedaan maken van oude restauraties
behandeling van schimmels en insecten
maken van zuurvrije bewaardozen op maat van het boek (conserverende dozen)
digitaliseren
advies en onderzoek

restauratie, restaurator, restaurateur, restauratieatelier
Restauratie getijdenboeken en verluchte handschriften
restauratie verluchte handschriften en getijdenboeken
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be      |      Gastenboek      |

restauratie van manuscripten, handschriften
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be