Restauratie affiches
restauratie van affiches, posters en kaarten, papierrestauratie
Restauratieatelier Dumarey dé restauratie specialist, restauratie expert, restauratie deskundige, restaurateur voor de restauratie van boeken, de restauratie van papier, de restauratie van affiches, de restauratie van strips, de restauratie van aquarellen, de restauratie van tekeningen, de restauratie van kaarten, de restauratie van posters, de restauratie van handschriften, de restauratie van gravures, de restauratie van etsen, de restauratie van litho's, de restauratie van kunst op papier, de restauratie van zegels, restauratie van perkament, ...
Specialisten werk; kunstenaar, professionele restauraties, kunst, restauratie experten, restauratie van manuscripten, restauratie van autografen, restauratie van schoolkaarten, restauratie van landkaarten, restauratie van schoolprenten, restauratie van popp kaarten, restauratie van registers, restauratie van leggers, restauratie W.O., herstellen van scheuren, verwijderen vlekken, bleken van papier, verwijderen van foxing, ervaren restauateur, restauratie van vergeeld papier
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey

Restauratie en conservatie van affiches en posters:


Affiches werden op minderwaardig papier gedrukt omdat ze niet bedoeld waren om langdurig mee te gaan. Dit papier bevat lignine waardoor het verzuurd. De verzuring zorgt ervoor dat de papiervezels breken en dus korter worden met als gevolg dat het papier heel zwak wordt en snel gaat scheuren of afbrokkelen. Zeker op de plaats waar de affiche gevouwen is.

Wij kunnen deze toestand gelukkig erg verbeteren.Wij kunnen de affiche eerst ontzuren waardoor de verdere verzuring van het papier drastisch verminderd (vertraagd) wordt. Daarna kunnen we de affiche op de achterkant doubleren met Japans papier. Dit zorgt voor een goede stevigheid van het papier zonder afbreuk te doen aan de waarde van de affiche.Het Japans papier op de keerzijde van de affiche is redelijk transparant waardoor het uitzicht ervan niet ingrijpend verandert en de doublering in later steeds zonder schade eenvoudig te verwijderen.Tijdens het doubleren worden ook alle eventuele scheuren hersteld, ontbrekende delen opgevuld en vouwen en kreuken uitgevlakt.

Doubleren op een drager van zuurvrij papier is een andere mogelijkheid. Maar zuurvrij papier is niet zo sterk als het Japans papier omdat het Japans papier veel langere papiervezels heeft.Doubleren op linnen doen we niet omdat papier en linnen heel verschillend reageren op temperatuurs -en vochtschommelingen waardoor het papier van de affiche kan gaan rimpelen of zelfs scheuren.


Wij krijgen veel opdracht van archieven en musea voor het conserveren van affiches maar ook particulieren kunnen uitaard bij ons terecht.

Laat u nooit verleiden om een scheur snel eventjes met traditioneel plakband te herstellen!Plakband is zeer moeilijk, in sommige gevallen zelf niet meer te verwijderen en de lijm van het plakband gaat vergelen en slaat door naar de voorkant van uw affiches waardoor er heel lelijke plekken ontstaan.

Heeft u een affiche te restaureren, kom dan langs met uw affiche en wij geven u graag gratis en vrijblijvend een kostenraming en advies!
Maak hiervoor echter steeds een afspraak 059 26 55 40 of info@papier-restauratie.be

restauratie van affiches, restauratie van posters
restauratie van affiches
restauratie affiches, doubleren affiches
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
restauratie affiches en posters
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Erkend restauratieatelier voor boeken, papier en archivalia


<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.berestauratie affiches
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be      |      Gastenboek      |

Restauratie van teksaffiches W.O.I.

Restauratie affiches eerste wereldoorlog

Restauratie teksaffiches eerste wereldoorlog