Schaderegistratie, erkend restauratieatelier van papier, boeken en archief
Schaderegistratie, schade-inventaris voor bibliotheken en archieven - Restauratieatelier Dumarey
RESTAURATIE EN CONSERVATIE WERKZAAMHEDEN
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Een schade-inventaris maken voor uw collecties is een objectgerichte aanpak voor behoud en beheer van uw collectie

De eerste stap naar conserveringsbeleid op lange termijn is kennis van de fysieke toestand van de collectie.
Hierbij hebt u verschillende mogelijkheden:
Na het opmaken van een schade-inventaris (waarvan u als beheerder van de collectie zelf de diepgang bepaalt) krijgt u aan de hand van talrijke rapporten een overzicht van de fysiek toestand van uw collectie en daaraan gekoppeld een behandelingsvoorstel voor elk stuk.

Een aantal voorbeelden van rapporten zijn:
Een schade-inventaris:

Het is aan te raden het opstellen/updaten van een schade-inventaris uit te voeren tijdens een grote schoonmaak in het depot of in het kader van een geplande verhuis.

Een grote schoonmaak van een collectie in het depot wordt nog dikwijls vergeten, uitgesteld of zelfs nagelaten. De reden hiervoor is dikwijls het ontbreken van voldoende personeel of het niet weten hoe deze taak op een goede manier uit te voeren.
Helaas, want stof in het depot (op de boeken en rekken) is een niet te onderschatten kwaad.
Het vormt dé voedingsbodem voor schimmels en insecten die uw collectie heel grote schade toebrengen.
En het zorgt ervoor dat uw collectie sneller gaat verzuren.
Samen met een ideaal klimaat (relatieve vochtigheid lager dan 60% en temperatuur constant rond de 16 à 18°C) vormt het schoon- en stofvrijhouden van uw depot de belangrijkste maatregels om problemen te voorkomen! 

Het stofvrij houden van een depot en een collectie is niet noodzakelijk de taak van een restaurateur.
Met wat praktische tips en advies kunnen wij u personeel de nodige kennis bijbrengen om deze taak op een goede manier uit te voeren. Dus ook voor de begeleiding van zo'n grote schoonmaak beurt werken wij graag met u samen om ertoe te komen dat u de schoonmaak van uw depot en collectie in de toekomst zelf met eigen personeel op een bepaalde frequentie kunt verzorgen.

Schaderegistratie, schade-inventaris voor bibliotheken en archieven - Restauratieatelier Dumarey
Schaderegistratie, schade-inventaris voor bibliotheken en archieven - Restauratieatelier Dumare
Schoonmaken van bibliotheek collecties, schaderegistratie
restauratie van bouwkundige plannen, kalkpapier, calques
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |

schade-inventaris, schade registratie
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be