Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
schimmel op papier, schimmel in boeken, schimmelbehandeling
schimmel in boeken en op papier
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Schimmel in boeken en op papier

Schimmels zijn meercellige micro-organismen waarvan de sporen in feite overal aanwezig zijn. De zwamvlokken maken de teksten en afbeeldingen op het papier of perkament onleesbaar. De schimmeldraden groeien doorheen het materaal en de enzymen die ze maken breken organisch materiaal (zoals bv. papier) af. Hierbij scheiden ze zuur en kleurstof af. Daarbij zijn ze ook nog eens gevaarlijk voor onze gezondheid.

Voorwaarden op dat een schimmel zou kunnen ontkiemen is dat ze een voedingsbodem, zuurstof, ideale temperatuur (4-40°C) en een ideale vochtigheid (Relatieve vochtigheid (RV) 70-100%) hebben.

Om schimmel vorming te voorkomen zorgen we dus best voor goede klimaatomstandigheden waarbij de RV beneden de 60% wordt gehouden en de temperatuur liefst beneden de 20°C.
Hou de ruimte zoveel mogelijk stofvrij en zorg voor een goede lucht ventilatie tot in de kleinste hoeken. Vermijd dus het plaatsen van rekken tegen de muur, zeker tegen buitenmuren.

De RV in een ruimte kan men controleren met een simpele hygrometer.

Gevaren en gezondheidsrisico's

De meest voorkomende soorten schimmels in archieven en bibliotheken zij de Aspergillus spp., Cladosporium spp., Penicillium spp., Aspergiullus versicolor en de Penicillium spp. Elk van deze schimmels heeft andere kenmerken, maar allen tasten ze het materiaal aan waarop ze leven (ze breken het materiaal af) en de blootstelling van de mens aan schimmels kan voor gezondheidsklachten zorgen. Hierbij moeten we vooral denken aan luchtwegproblemen, neusirritaties, huidaandoeingen en oogirritaties.
Als men gezondheidseffecten wil voorkomen, is gebruik van handschoenen, een mondmasker en veiligheidsbril noodzakelijk.

.

schimmel op papier, schimmelbehandeling
boeken restauratie, schimmel in boeken, schimmel in bibliotheken, schimmel in archieven, calamiteiten, water overlast, vocht
Herkennen van schimmels

Elke schimmel ziet er anders uit. Men kan schimmels herkennen aan een witte poedrige aanslag op het papier (of de kaft). Roze ringen in het papier. Witte pluizerige vlokken op de kaft...
Verder scheiden schimmels vluchtige stoffen af. Die geur kunnen we meestal ook snel waarnemen.
Maar het is niet altijd zo duidelijk. Bij twijfel kunnen wij een schimmeltest uitvoeren op uw boeken of documenten.

Ook voor het desinfecteren van grote hoeveelheden archiefstukken/boeken bent u aan het juiste adres.Ook kunnen wij de stukken laten gammastralen of voeren wij een plaatselijke schimmelbehandelingen uit.Download hier de brochures met aanbevelingen en advies van het Algemeen Rijksarchief :
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

schimmel, schimmel behandeling, schimmelprobleem, schimmelbestrijding
schimmelbestrijding
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be      |      Gastenboek      |

schimmelbehandeling van boeken en papier
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be