Schimmelbehandeling van boeken en papier
schimmel, schimmelprobleem archief, schimmel explosie archief, schimmelbesmetting, schimmelbestrijding
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Een nieuw geklimatiseerd depot, geen calamiteit en toch schimmel!

Een goed geconditioneerd binnenklimaat in uw archief of bibliotheek en een goed onderhoudsbeleid is heel belangrijk om uw collectie optimaal te bewaren! Hierbij dient men de relatieve vochtigheid van het depot constant en beneden de 50% (voor perkament R.V. 55%) te houden bij een constante temperatuur van zo'n 18°C. Dit weten de meeste archieven en bibliotheken ondertussen wel al.

Maar soms ontdekt men toch schimmel in het depot!

En dan rijzen de vragen:
Werkt het ventilatiesystheem niet goed? Is er iets mis met de onze klimatisatie?
Waar men echter minder attent op is:
Welke stukken zijn er binnen gebracht in onze collectie? Is onze collectie wel gezond? Hebben wij daar in een hoekje van ons depot niet een aantal boeken gelegd waarvan we niet zo zeker waren...?
Controleer en controleer ook elk binnen gebracht stuk op schimmel voordat u het aan uw collectie toevoegt!En hou de stukken hiervoor in quarantaine (eventueel inpakken in plastiek). Eén binnen gebracht boek kan immers uw hele collectie gaan contamineren als het met schimmel (of ongedierte)  besmet is, desondanks dat het binnenklimaat in uw depot goed is!
Bij twijfel kunt u ons een schimmeltest laten uitvoeren.

Een (klein) hoopje ellende? Maak er NU een prioriteit van!

Gooi bij een verhuis van uw archief of bibliotheek nooit natte boeken, of boeken die vroeger nat geweest zijn, (op de grond) in een hoek van uw depot in afwachting van een eventuele behandeling of restauratie! Onze vaststelling is dat het net dit is wat dikwijls voor een schimmelhaard zorgt in vele nieuwe archiefdepots of bibliotheken. Laat dit kleine hoopje ellende uit uw vorige depot uw nieuwe depot niet verzieken en pak het probleem aan van het moment dat het zich voordoet. Veel instellingen stellen een behandeling uit wegens het gebrek aan geld, maar dit kan u in de toekomst zuur opbreken!
Vraag zo snel mogelijk informatie en een gratis offerte voor het goed drogen en eventueel ontsmetten van deze kleine hoeveelheid zodat deze stukken op zijn minst geen schade kunnen veroorzaken bij de rest van u collectie! De kosten hiervan zijn dan nog te overzien en echte restauratie kan dan nog uitgesteld worden tot er budgetten voor zijn. Doet u dit niet dan is de kans op een schimmel(explosie) reëel, desondanks de goede uitrusting in uw depot. Het behandelen van uw hele depot zal in dit geval vele duizenden euro's meer kosten! Om nog maar te zwijgen over de verloren informatie en de gezondheidsrisico's die dit met zich mee brengt. Want schimmel kan afgedood worden, maar de schade die schimmel veroorzaakt aan uw boeken en documenten is onherstelbaar en schimmels zijn ook heel ongezond voor de mens! En zal er dan wel budget zijn of gaat de volledige collectie dan verloren...

Voor assistentie of informatie bel
Tel. 059 26 55 40
GSM 0497 90 19 42
of mail
info@papier-restauratie.be
Aanverwante informatie over calamteiten:
beschimmelde boeken, schimmel in je archief, schimmel in de bibliotheek
schimmel, schimmelprobleem archief, schimmel explosie archief, schimmelbesmetting, schimmelbestrijding
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |

beschimmelde boeken, beschimmeld archief
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be