nat archief, volgelopen kelder, vriesdrogen, vacuümvriesdrogen, calamiteit, calamiteitenplan, calamiteitenservice, waterschade, brand, bereddering, natte documenten, natte boeken, salvage, restauratie, conservatie, papier, perkament, boekenrestauratie, papier
vriesdrogen van papier en boeken
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


natte boeken en papier
Vriesdrogen van natte boeken en papier


Schimmel op vochtige boeken en vochtig papier kan zich binnen de 48h ontwikkelen!Voorkom dit door uw documenten en boeken zo snel mogelijk in te vriezen. Eens alles ingevrozen zijn u boeken en documenten veilig tegen schimmelvorming. Ook inkten en pigmenten kunnen anders gaan uitlopen. Dit wordt ook tegengegaan door ze snel in te vriezen. Hoe sneller alles ingevrozen is hoe better boeken en documenten de calamiteit zullen doorstaan.
Eens alles ingevrozen is er tijd om alles te drogen.
Wij helpen u graag verder om (grote hoeveelheden) natte boeken en papier snel en veilig te drogen!Dit doen wij door ze te vriesdrogen.

calamiteitenplan archieven en bibliotheken
Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey

Vriesdrogen of lyophilisatie is een proces die we gebruiken voor het succesvol verwijderen van water uit boeken,- papieren- en perkamenten documenten zonder de structuur te beschadigen.
Vriesdrogen vindt plaats in twee stappen:
Allereerst worden de natte boeken of documenten zo snel mogelijk (binnen de 48h) bevroren. In deze bevroren toestand kan het water geen verdere schade meer aanbrengen. Inkten kunnen niet meer verder uitlopen en er kan geen schimmel in ontstaan. Vervolgens worden ze in een vriesdroger onder vacuüm gebracht en met behulp van stralingswarmte gedroogd.
Op deze wijze wordt het vocht in het papier of perkament gesublimeerd zonder eerst te smelten.


IS RESTAURATIE NODIG NA EEN CALAMITEIT

Wij restaureren uw archiefbescheiden, boeken en perkament na een brand of waterschade.
Bij grote collecties werken wij daarvoor samen met C&R assistance.

Beter voorkomen dan...

Wij kunnen u ook adviseren bij het opstellen van een calamiteitenplan

calamiteiten in archieven en biblotheken
calamiteiten in archieven en bibliotheken
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be     |     Gastenboek     |

drogen natte boeken en papier
natte boeken en papier drogen
vriesdrogen
drogen natte boeken en papier
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
drogen natte boeken
drogen van natte boeken en archief
drogen natte boeken en papier
natte boeken drogen
drogen natte boeken en archief
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be