Calamiteiten service,  waterschade, brand, natte boeken, nat papier
waterschade drogen van papier en boeken, volgelopen kelder
Dit voorkomt schimmelvorming
en het voorkomt dat inkten en/of
kleurstoffen (verder) uitlopen.
Op die manier hebben we vervolgens tijd
om verdere stappen (de verzekering, het
effectieve drogen, de eventuele
restauratie, etc...) rustig te plannen.

Een ongeluk is snel gebeurd
Wanneer zich een calamiteit in uw bibliotheek, archief of documentatiecentrum voordoet, dient er snel, daadkrachtig en deskundig te worden opgetreden om roet- en waterschade tot een minimum te kunnen beperken.
In geval van een calamiteit kunnen we helpen bij het evacueren van uw bibliotheek of archief. We kunnen de stukken inpakken en naar een vriesruimte brengen om vervolgens door ons te laten vriesdrogen.

Voor de eerste hulp bij calamiteiten klik hier
.


HANDEL VOOR HET KALF VERDRONKEN IS

Waterschade en brand kunnen de volledige collectie vernietigen. Iedereen die archief, boeken en documentatie bijhoudt, wil dergelijke rampen vermijden. Om voorbereid te zijn op een eventuele ramp stelt men dus best een calamiteitenplan op en neem eventueel een calamiteitenverzekering.

Wij kunnen u adviseren bij:
IS RESTAURATIE NODIG NA EEN CALAMITEIT

Na een calamiteit is het dikwijls nodig de boeken en archiefstukken te reinigen.
Wij helpen graag met het:
Verder restaureren we uw archiefbescheiden, boeken en perkament na een brand of waterschade.


natte boekhouding, natte papieren, nat papier, waterschade in uw archief
beschimmelde boeken, beschimmelde boekbanden
Aanverwante informatie over calamteiten:
boek aangetast door water
beschimmeld boek
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be     |     Gastenboek     |

waterschade in archieven en bibliotheken
ondergelopen archief waterschade
waterschade in archieven en bibliotheken
waterschade, ondergelopen archief
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
Trefwoorden:

calamiteit, salvage, bereddering, waterschade, natte papieren, natte boeken, natte documenten, nat papier, drogen van papier, drogen van boeken, paper recovery, drogen van documenten, drogen van papier, drogen van boeken, herstel in natura, reinigen, schoonmaken, brand -en waterschadesanering, waterschade, brand, sanering, wateroverlast, brandschade, overstroming, calamiteit, calamiteiten, calamiteitenservice, boeken, documenten, papier, boekhouding, brand, waterschade, onder gelopen kelder, wateroverlast, nat papier, vriesdrogen , schimmel, schimmelbehandeling, schimmelaantasting, drogen, calamiteitenservice, calamiteitenplan, calamiteitenverzekering, verzekering, vriesdroogmachine, vriesdrogen, salvage, archiefopslag, documentbeheer, archiefvernietiging, shockvriezen, vriezen, disaster, freeze-drying, lyophilization, calamiteitenbedrijf, schadeherstel, verzekeringsmaatschappij, reconditionering, expertise, schade-expertise, schadeclaim, herstelbegeleiding, naturaherstel, schade-expert, schademanagers, schadeherstel, beredding, incident, noodnummer, spoedinterventies, spoedgeval, leidingbreuk, lek, lekkage, volgelopen kelder, calamiteitenplan, reconstructiekostenverzekering, calamiteitenservice, documenten herstel, documentherstel, drogen van boeken, lyofilisatie, waterschade, brand, restauratie, conservatie, papier, perkament, boeken, papierrestauratie, archieven, bibliotheken, musea

<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be
Waterschade in uw archief

Documenten drogen en herstellen
Waterschade in uw archief of bibliotheek

De kwaliteit van beschadigd papier verslechtert snel. Snel ingrijpen is dus noodzakelijk om verdere vervolgschade te voorkomen en de conditie van de documenten te stabiliseren. De vaak zeer waardevolle en onvervangbare documenten kunnen vervolgens worden hersteld en beschermd.

Onze specialisten stellen op basis van de waarde van de documenten en de mate van beschadiging de juiste herstelmethode vast. Zij zullen altijd de beste optie aanbevelen. Het invriezen van documenten binnen 48 uur na het incident kan bijvoorbeeld leiden tot een aanzienlijke besparing op de hersteltijd en -kosten. Het voorkomt de noodzaak om schimmel te moeten verwijderen, pagina's te scheiden en andere dure corrigerende procedures uit te voeren.
Onze specialisten zijn getraind in het herstellen van informatie en volledig op de hoogte van de meest geavanceerde technieken zoals vriesdrogen, straalvriezen, desinfectie, desodorisatie, roetverwijdering enz. Door het toepassen van deze technieken kunnen onze specialisten beschadigde documenten snel herstellen. Het proces kan zowel op locatie plaatsvinden als in een streng beveiligde faciliteit als het gaat om zeer waardevolle voorwerpen.
Deze specialistische dienstverlening zorgt voor behoud van zaken met een onvervangbare, persoonlijke waarde en voor behoud van nationaal erfgoed voor komende generaties.


Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie