Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


restauratie voor archieven en bibliotheken, archiefrestauratie © Restauratieatelier Dumarey
Uw werk in professionele handen
Archiefrestauratie

W
enst u een boek of een prent laten restaureren? Dan bent u hier aan het goede adres.

Wij verzorgen de restauratie en conservatie van boeken, archief en kunst op papier - etsen, gravures, litho's, kaarten, posters, affiches,....

A
dvies voor preservering van archief- en bibliotheekcollecties.
Opstellen van een calamiteitenplannen.
 
Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen: contacteer ons vrijblijvend.

Gratis
mondelinge kostenraming bij presentatie van het object!

We richten ons zowel op bibliotheken, archieven, musea, kerkfabrieken, OCMW's, gemeentes, notarissen en andere organisaties als op particulieren, bibliofielen, galerijen, antiquairs en antiquariaten.

Het geven van een prijsofferte is telefonisch of op zicht van een foto niet mogelijk!
Elke conservatie- of restauratie behandeling is immer afhankelijk van het object, het papier en de gebruikte inkten of pigmenten.
Daarom is het echt nodig dat ik objecten nauwkeurig kan onderzoeken alvorens ik de mogelijke
behandeling(en) aan u kan voorstellen. Tijdens een gesprek tussen ons zal dan heel snel duidelijk zijn wat de bedoeling is en kan ik overgaan tot het opstellen van een prijsofferte en schaderapport. Een prijsofferte is steeds gratis en volledig vrijblijvend.
Voor het opmaken van dit schaderapport wordt een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding geldt als een voorschot en wordt in vermindering gebracht van de totale restauratiekosten indien het object dan ook bij mij in restauratie gaat.

Een opgestelde prijsofferte is slechts 3 maanden geldig.

Indien u akkoord gaat met de offerte en het behandelingsvoorstel uit het schaderapport, wordt afgesproken binnen welk tijdsbestek de restauratie kan uitgevoerd worden.


U
kunt dan bij ons terecht voor volgende restauratie- en conservatie handelingen:
Daarbij hebben we zoveel mogelijk respect voor de authenticiteit van de documenten en boeken en werken we zoveel mogelijk reversibel.

Ook bij calamiteiten bent u bij ons aan het goede adres:
Restauratieatelier voor boeken, papier en archivalia, restaurator, restaurateur
Herinbinden van boeken
restauratie van bouwkundige plannen, kalkpapier, calques
Restauratie van kalkpapier
zuurvrije dozen, conserverende dozen, bewaardozen
boekrestaurator
papierrestauratie
papierrestauratie
boekrestauratie
Zuurvrije dozen
archiefrestauratie
zuurvrije dozen op maat, conserverende dozen, bewaardozen, overslagdoos
papierrestauratie
papierrestauratie
boekrestauratie
boekrestaurator
papierrestauratie
boekenrestauratie
boekenrestauratie
Zuurvrije dozen
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

boekenrestauratie
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |