Restaurateur van boeken en papier
Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


aanvezelen, papierrestauratie, papier restauratie
Papierrestauratie, aanvezelen van papier
Aanvezelen en instukken van lacunes

Wanneer een document lacunes vertoont proberen we die eerst aan te vullen met de eventueel nog aanwezige los delen. Zijn de ontbrekende delen echter niet meer aanwezig hebben we verschillende mogelijkheden:
Bij het aanstukken kiezen we papier die zo goed mogelijk overeenstemt in dikte, kleur, structuur en glas als dat van het document of werken we met Japans papier dat erbij past.
Bij het aanvezelen (aangieten) met pulp gebruiken we een aanzuigtafel om de papiervezels in de lacune te zuigen.De pulp wordt gemaakt met katoenlinters en is pH neutraal.

.

papierrestauratie, aanvezelen van papier op de aanzuigtafel
aanvezelen van papier
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Papierrestaurateur, papierrestaurator
Papierrestauratie, aanvezelen van papier
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |

aanvezelen
aanvezelen, papierrestauratie, papier restauratie
aanvezelen
aanvezelen
papierrestauratie, aanvelzelen van papier op de aanzuigtafel
coresatelier, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken, boeken restauratie