Restauratieatelier Dumarey - boeken, kunst op papier en archief
boekenrestauratie, boekrestauratie
restauratie boeken
restauratie antifonarium
Restauratie getijdenboeken en verluchte handschriften
boekenrestauratie, boekrestauratie
boekenrestauratie, boekrestauratie
restauratie verluchte handschriften, getijdenboeken, antifonaruim
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


boekrestauratie, boekenrestauratie
boek restauratie, handschriften
restauratie boeken, boekenrestauratie
restauratie van bijzondere handschriften
restauratie verluchte handschriften
restauratie handschriften op perkament
restauratie antifonarium

Restauratie en conservatie van getijdenboeken en andere verluchte handschriften.

Het getijdenboek of 'horaium' in het Latijn is een middeleeuwse gebedenboek gebruikt door leken.
Het zijn handschriften (manuscripten) op perkament met mooie verluchtingen of miniaturen en soms ook rijkelijk versiert met randdecoraties of marginalen en versierde initialen.

 U kunt bij Restauratieatelier Dumarey terecht voor de restauratie en conservatie van uw getijdenboek of ander verlucht handschrift op papier of perkament.

droogreinigen
verwijderen van vlekken
consolideren van de inkten, pigmenten en afschilferend bladgoud
herstellen van de bindingen
herstellen van de kapitalen
herstellen van de boekband (leder of perkament)
herstellen van de platten (hout of karton)
herstellen van scheuren
vlakken van het perkament
consolideren van de inkten en pigmenten
losmaken van aan elkaar vastklevende pagina's
ongedaan maken van oude restauraties
behandeling van schimmels en insecten
maken van zuurvrije bewaardozen op maat van het boek (conserverende dozen)
digitaliseren
advies en onderzoek

restauratie van verluchte handschriften
restauratie verluchte handschriften en getijdenboeken
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be      |      Gastenboek      |

restauratie van handschriften, getijdenboeken
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be