boeken ehbo, boekrestauratie, boekenrestauratie, boeken restauratie, boek restauratie
boeken ehbo, restauratie van boeken, boekenrestauratie
Cores

Boekbinder

Boekbinden

RestauratieBoeken EHBO
is geen gewone boekenrestauratie maar een minimale interventie volgens de methode van Don Etherington. Deze methode kan toegepast worden voor kleine ingrepen aan een los boek maar de methode is het meest efficiënt bij het seriematig aanpakken van collecties boeken, bijvoorbeeld de eerstelijnszorg van bibliotheekcollecties of de aanpak van een calamiteit. De methode kan ook gebruikt worden bij het scanklaar maken van boeken (verwijderen van paperclips etiketten en plakband, verwijderen van ezeloren, herstellen van scheuren)
Bij de screening van een bibliotheek in het kader van een project boeken ehbo, wordt er een schade inventraris gemaakt van alle aanwezige boeken. Eens men een zicht heeft op de conditie van de collectie worden er in overleg met de conservator prioriteiten gesteld. De te behandelen boeken worden vervolgens seriematig aangepakt wat een grote tijdsreductie en bij gevolg ook prijsreductie met zich meebrengt.Boeken in de collectie die een grotere ingreep vergen dan wat met de conservator afgesproken werd worden apart gelegt voor een eventuele latere behandeling of er wordt een fasedoos voor gemaakt in zuurvrij karton die het boek verder beschermt.
Uiteraard kunnen we deze manier van restaureren ook toepassen bij losse boeken van bijvoorbeeld privé personen of verzamelaars. Let wel: bij een boeken ehbo wordt normaal geen leder gebruikt bij de herstellingen maar gebruiken we grotendeels Japans papier en Tyvek. Het is een goedkopere manier van restaureren maar deze is niet voor elk boek haalbaar, vraag hierover advies.Aarzel niet om contact op te nemen voor een gratis vrijblijvende offert en advies.
We kunnen u volgende behandelingen aanbieden, maar het uitgangsprincipe is dat we maximaal een half uur tot een uur werken aan een boek (grotere behandelingen vallen niet meer onder de categorie boeken ehbo):

boeken ehbo, boeken restauratie, kleine ingrepen aan een collectie boeken
boeken ehbo, boeken restauratie, kleine ingrepen op een collectie boeken
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be      |      Gastenboek      |

schaderegistratie, eerstelijnsconservering
boeken ehbo,eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ebho, eerstelijnsconservering
boeken ehbo eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijns conservatie
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.beboeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ebho, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo
boeken ebho, eerstelijnsconservering
calamiteiten, eerstelijnsconservering
boeken ebho, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
eerstelijnsconservering, boeken ehbo
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
boeken ehbo, eerstelijnsconservering
eerstelijnsconservering, boeken ehbo