Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Schimmeltest in boeken of op papier
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Schimmels zijn meercellige micro-organismen waarvan de sporen in feite overal aanwezig zijn. De zwamvlokken maken de teksten en afbeeldingen op het papier of perkament onleesbaar. De schimmeldraden groeien doorheen het materaal en de enzymen die ze maken breken organisch materiaal (zoals bv. papier) af. Hierbij scheiden ze zuur en kleurstof af. Daarbij zijn ze ook nog eens gevaarlijk voor onze gezondheid.

Voorwaarden op dat een schimmel zou kunnen ontkiemen is dat ze een voedingsbodem, zuurstof, ideale temperatuur (4-40°C) en een ideale vochtigheid (Relatieve vochtigheid (RV) 70-100%) hebben.

Om schimmel vorming te voorkomen zorgen we dus best voor goede klimaatomstandigheden waarbij de RV beneden de 60% wordt gehouden en de temperatuur liefst beneden de 20°C.
Hou de ruimte zoveel mogelijk stofvrij en zorg voor een goede lucht ventilatie tot in de kleinste hoeken. Vermijd dus het plaatsen van rekken tegen de muur, zeker tegen buitenmuren.

De RV in een ruimte kan men controleren met een simpele hygrometer.

Bij twijfel kunnen we een schimmeltest uitvoeren op uw boeken of u voort de test zelf uit.
Hiervoor koopt u een ARA-kit schimmeltest (hier bvb.) en volgt de gebruiksaanwijzing die u hier kunt downloaden.


Download hier:
                Schimmels voorkomen en bestrijden


.

schimmel, schimmelbehandeling boeken en archief
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be

schimmeltesten
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be