nat archief, volgelopen kelder, vriesdrogen, vacuümvriesdrogen, calamiteit, calamiteitenplan, calamiteitenservice, waterschade, brand, bereddering, natte documenten, natte boeken, salvage, restauratie, conservatie, papier, perkament, boekenrestauratie, papier
ondergelopen archief - nat archief
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


natte boeken en papier
Onder water gelopen archief


Is uw archief verzopen, is uw bibliotheek tijdens een overstroming ondergekomen? Laag uw boekhouding opgelaan in een kelder en is die ondergelopen?

Laat uw natte archief of natte boeken niet zomaar aan de lucht drogen, ook niet door er een bouwdroger bij te zetten! De warme omstandigheden versnellen de uitbraak van een schimmelexplosie nog meer!

calamiteitenplan archieven en bibliotheken
schimmelexplosie op natte boeken
Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey

Vriesdrogen of lyophilisatie is een proces die we gebruiken voor het succesvol verwijderen van water uit boeken,- papieren- en perkamenten documenten zonder de structuur te beschadigen.
Vriesdrogen vindt plaats in twee stappen:
Allereerst worden de natte boeken of documenten zo snel mogelijk (binnen de 48h) bevroren. In deze bevroren toestand kan het water geen verdere schade meer aanbrengen. Inkten kunnen niet meer verder uitlopen en er kan geen schimmel in ontstaan. Vervolgens worden ze in een vriesdroger onder vacuüm gebracht en met behulp van stralingswarmte gedroogd.
Op deze wijze wordt het vocht in het papier of perkament gesublimeerd zonder eerst te smelten.


IS RESTAURATIE NODIG NA EEN CALAMITEIT

Wij restaureren uw archiefbescheiden, boeken en perkament na een brand of waterschade.
Bij grote collecties werken wij daarvoor samen met C&R assistance.

Beter voorkomen dan...

Wij kunnen u ook adviseren bij het opstellen van een calamiteitenplan


Wij kunnen grote hoeveelheden nat archief en natte boeken snel en veilig drogen.

Om schimmel te voorkomen is snel handelen van uiterst groot belang!Natte stukken dienen binnen de 48u ingevroren te worden om vervolgschade zoveel mogelijk te beperken!

Contacteer ons 7/7 dagen, 24u/24u
059 26 55 40

Wij helpen u graag verder!

Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be     |     Gastenboek     |

drogen natte boeken en papier
natte boeken en papier drogen
drogen van nat archief en natte boeken
vriesdrogen van papier en boeken
drogen natte boeken en papier
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
calamiteiten in archieven en bibliotheken
drogen natte boeken
calamiteiten in archieven en biblotheken
drogen van natte boeken en archief
drogen natte boeken en papier
natte boeken drogen
drogen natte boeken en archief
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be