Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


verwijderen van plakband en etiketten, papierrestauratie, papier restauratie
Papierrestauratie, verwijderen van plakband
Verwijderen van plakband en etiketten

Scotch tape en andere plakband is lange tijd het eerste- en gemakkelijkste redmiddel geweest om gescheurd papier te herstellen en bijeen te houden.

Dit was jammer genoeg geen goede keuze!
Na verloop van tijd gaat de lijm van de plakband verouderen.Dit gebreurt in verschillende stadia waarbij de lijm in de tape uiteindelijk gaat cross-linken: ze vergeelt en trekt volledig in het papier. De tape verliest zijn kleefkracht en laat uiteindelijk zelfs voor de beste restaurator onherstelbare schade achter. Tot op vandaag wordt veel onderzoek verricht naar het verwijderen van plakbandresten en we beschikken ook wel over een aantal mogelijkheden maar vlekken van plakbandlijm in een gecross-linkt stadium zijn voor het ogenblijk slechts te verminderen maar niet volledig weg te krijgen.Het verwijderen van plakband vergt een goede vaardigheid.Begin daar nooit zelf mee, de kans is groot dat je het papier en/of de inkten beschadigt!In een aantal gevallen kan plakband zonder schade verwijderd worden.Laat mij uw object of document met plakband zien en ik geef u graag een inschatting over de te verwachten restultaten. Plakband laten zitten, ook al is ze nog niet verouderd is, nooit een goede optie.Hebt u een document of object (boek) met plakband op, laat dit dan zo vroeg verwijderen om de kans op schade door de lijm zo klein mogelijk te houden.

Hieronder toon ik een foto van plakband in een gecross-linkt stadium.De plakband zelf is al van het papier gevallen doordat de lijm zijn kleefkracht verloren is.De lijm is sterk vergeeld en zit volledig in het papier getrokken waardoor het papier ook doorschijnend is geworden.Om u een idee te geven ziet u op de tweede foto het resultaat na verwijdering van de tape resten.De verkleuring is nog lichtjes zichtbaar maar veel minder storend als voorheen.De lijmresten zijn zoveel mogelijk verwijdert met een poultrice en aangepast oplosmiddel volgends de lijmsoort.


papierrestauratie, papier restauratie, verwijderen van plakband, taperesten
Papierrestauratie, verwijderen van plakband
Verwijderen van plakband (tape) en etiketten is specialistenwerk!

Doe dit nooit zelf!
De tante Kaat,- oma's,- of  eenvoudige huis -en tuin middeltjes zijn gevaarlijk als je hierover niet de nodige vakkennis hebt. De kans dat je schade veroorzaakt is groot!

papierrestauratie, papier restauratie, verwijderen van plakband, taperesten
papierrestauratie, papier restauratie, verwijderen van plakband, taperesten
Papierrestauratie, verwijderen van plakband
Papierrestauratie, verwijderen van plakband
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Voorkomen van scheuren
Scheuren in het papier ontstaan hoofdzakelijk door onoordeelkundig bewaren en hanteren. Daarbij komt dat ook veel papier verzuurd is waardoor het zijn sterkte verliest. Dit kan via een minimale ingreep voor een groot deel eenvoudig verholpen worden door een goed bewaring in zuurvrije mappen onder Melinex. Ook geef ik graag advies i.v.m. bewaring, schoonmaken, hanteren, transporteren, etc.
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |

verwijderen van plakban
verwijderen van plakban
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
verwijderen van plakban
verwijderen van plakband
verwijderen van plakban
verwijderen van plakban
verwijderen van plakban
verwijderen van plakban
verwijderen van plakban