Boekenrestauratie papierrestauratie boekrestauratie
Restauratie, gouache op Chinees papier
RIJSTPAPIER
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


AFDRUKKEN PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

Chinees rijstpapier (pith paper)

Ook al is papier op zich een Chinese uitvinding, wat men meestal aanduidt met de term 'rijstpapier' of 'pith paper'' heeft eigenlijk bitter weinig met echt 'papier' te maken! Het heeft zelfs niets met rijst te maken.

Als men het heeft over rijstpapier dan kan men het over drie verschillende materialen hebben:
Heeft men het over echt rijstpapier dan heeft men het eigenlijk over transparante flinter dunne velletjes afgeschilde boommerg van de Terapanax Papyriferum plant. Een struik die in het zuidelijke China en Taiwan groeit. De verkeerde benaming 'rijstpapier' is waarschijnlijk ontstaan uit het feit dat dit ongebruikelijke en onbekende papier-achtig materiaal uit China kwam. Desondanks blijft men de benaming nog dagelijks gebruiken. Het is dus net als papier een plantaardig materiaal (cellulose). Maar bij papier worden los gemaakte plantenvezels met veel water (pulp) op een schepraam of op de lopende band van een papiermachine geschept of gegoten waarna het water wegloopt en de massa vezels vervilten (fysiek in elkaar verstrikken en met waterstofbruggen samengehouden) tot een vel papier. Dit gebeurd bij het rijstpapier dus niet. In dit verband zouden wij durven stellen dat rijstpapier eigenlijk meer verwant is met afgeschild fineerhout dan met papier.

De structuur van rijstpapier bestaat uit een vel honingraadvormige plantencellen met daarin grote vacuolen die heel veel vocht kunnen opnemen. Rijstpapier reageert dan ook totaal anders dan papier en het is uiterst gevoelig voor vochtschommelingen. Hierdoor vraagt het een heel bijzondere aanpak bij het conserveren en restaureren!

Rijstpapier kan niet echt gevouwen worden en heeft ook heel erg de neiging te gaan splijten, meestal in rechte lijnen. De zachte oppervlakte van het materiaal is bij simpele aanraking met een vingernagel of een hard voorwerp ook heel snel beschadigd. Daarom dient uiterste voorzichtigheid geboden te worden bij hanteren van de stukken!

Het materiaal wordt veel gebruikt voor het maken van kunstbloemen en ook helmen werden ermee gemaakt.
In het begin van de negentiende eeuw begon men er echter ook schilderijtjes op te maken die men vooral als souvenirs aan de toeristen verkocht. De kleine gouaches beelden voornamelijk de Chinese tradities uit maar er waren er ook veel met bloemen, insecten en vogels.

De ambachtslui die ze schilderden maakten handig gebruik van de eigenschappen van dit transparante wit fluweelachtig materiaal. Het materiaal heeft immers de speciale eigenschap dat het wat bol komt te staan op die plaats waar het beschilderd wordt wat een prachtig 3D effect veroorzaakte! Daarbij trokken ze bepaalde delen van de figuur (vooral het gezicht en de ledematen) op de achterkant (verso) van de drager nog eens over met pigmenten die ze mengde met lood wit of kleurstoffen die ze haalden uit insecten wat nog eens voor extra diepte in de schilderijtjes zorgde. Dit sublieme 3D effect samen met de heel intense kleuren die erop gebruikt werden zorgde ervoor dat de schilderijtjes in het Westen erg gegeerd waren!


restauratie, gouache op rijstpapier
boekrestaurator
japans papier
boekrestaurator
Japans papier
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be


coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
Japans papier, kozo, gampi, mitumata, whashi, restauratie, papierrestauratie, papier restauratie, restauratieatelier Dumarey, boekrestauratie
Conservatie en restauratie rijstpapier
Chinees papier, merg papier, pich, restauratie, papierrestauratie, papier restauratie, restauratieatelier Dumarey, boekrestauratie
boekrestaurator
boekrestaurator
Tweede pagina met informatie over boekrestaurator.

Boekrestauratie, boekenrestauratie, boekrestaurator, boekenrestaurator, boekrestaurateur, boekenrestaurateur.

Restauratievakman van boeken en archief
bekwame boekrestaurator
bekwame boekenrestaurator
erkende boekrestaurator

Een boek laten restaureren.
Restaurateur van boeken
boeken laten restaureren
boek laten herstellen
boekhersteller

losse boeken
los boek
bekwame boekrestaurateur
bekwame boekenrestaurateur
erkende boekenrestauror
erkende boekrestaurateur
erkende boekenrestaurateur
CORES
Opleiding CORES
Wat kost een boekrestauratie?
Hoeveel kost een boekrestauratie?
Betaalbare restauratie van boeken
Betaalbare boekenrestauratie
boeken herstellen
restauratieatelier van boeken
boek repareren
boek laten repareren
boek reparatie
boek herinbinden
boeken herinbinden
kapot boek
kapotte boeken


boekrestaurator
boekrestaurator


www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestauratie.be

www.archiefrestaurateur.be

boekrestaurator

Restauratie van boeken, boekenrestauratie, boekenrestaurateur, boekenrestauratieTrefwoorden:

Restauratieatelier </span></a>| restauratie atelier | restauratie | restauratie van boeken | restauratie van papier | boekenrestauratie | boekrestauratie | Restauratieatelier Dumarey | Restauratieatelier in Oudenburg | erkend restauratieatelier | Cores erkend restauratieatelier | Coresatelier |restauratie van papier | restauratie van archief | restauratie van perkament | restauratie van charters | restauratie van middeleeuwse documenten | restauratie van middeleeuwse boeken |restauratie van incunabelen | post-incunabelen |restauratie van getijdenboeken | restauratie van gravures | restauratie van litho's | restauratie van etsen | restauratie van tekeningen |restauratie van papier | papierrestauratie | papier  restauratie | conservatie van boeken | conservatie van documenten | conservatie van archief | conservatie van archivalia | restaurator | restaurateur | restaurateur van boeken | restaurateur van papier | restaurateur van perkament | restauratie van kaarten | restauratie van affiches | restauratie van registers | schimmelbehandeling | schimmel behandeling | inktvraat | kopervraat | ontzuren | bufferen | calamiteiten | calamiteitenplan | restauratie advies | schadedossier | schaderegistratie | restauratie van manuscripten | restauratie van verluchte handschriften | restauratie van wassen zegels | restauratie van zegels | restauratie van kunst op papier | restauratie van aquarellen | restauratie van gouaches | restauratie van leren banden | restauratie van bijbels | restauratie van oude drukken | restauratieatelier West-Vlaanderen | restauratieatelier voor archieven | restauratieatelier voor particulieren | particuliere opdrachten | overheids opdrachten | restauratie van posters | restauratie van strips | doubleren van affiches | doubleren van posters | restauratie advies | professioneel restauratieatelier | boeken restaureren | papier restaureren | restauratie kunst | kunst restauratie | restauratie van kunstvoorwerpen | restauratie van waaiers | restauratie van waaiers op papier | restauratie van waaiers op perkament | restauratie van globes | restauratie van papier maché | verzuring van papier | verzuring | vergeeld papier | verwijderen van plakband | conserverende dozen | conserveringsdozen | fase-dozen | zilvervisjes | papiervisjes | houtworm | boekenworm | particulieren | archieven | bibliotheken | galerijen | veilingshuis | musea | antiquairs | antiekhandelaars | antiquaren | antiquaritaten | minimale restauratie | minimale interventie | boeken ehbo | ECCO | deontologische restauraties | omkeerbaar | verantwoorde restauraties | digitaliseren | scannen | scan klaarmaken | droogreinigen | wassen | bleken | vergeelde prenten | vergeeld papier | foxing | bindingsproblemen | loszittende pagina | losse bladzijde | zuurvrije berging | roderot | verdroogd leder | transparant papier | kalken | bouwplannen | calque | blauwdruk | restauratrice | professionele restaurator | professionele restaurateur | restauratie van papieren banden | restauratie van perkamenten banden | restauratie van leren banden | boeksloten | boekbeslag | restauratie van linnen banden | uw restauratie specialist | hersteller | boekhersteller | boek hersteller | boek herstelling | boekbinder | boekbinden | boek herinbinden | herstellen van boeken | waterschade | schimmeltesten | archiefrestauratie | papierconservering | inktvraatbehandeling | aanvezelen | herstellen van scheuren | charterrestauratie | vriesdrogen | drogen van papier | drogen van boeken | drogen van documenten | nat papier | natte boeken | nat archief | beschimmeld archief | beschimmeld papier | vacuüm vriezen | gammastralen | handboekbinden | bouwtekeningen | calamiteitenservies | vakwerk | restauratiewerk | schaderegistratie | schade inventarisatie | gediplomeerde restaurator | erfgoed | geschreven erfgoed | heemkundige kringen | documentatiecentra | kwaliteitsvolle restauratie | kwaliteitsvolle restauraties | waardige restauratie | waardige restauraties | conservatie-restauratie | conservator-restaurateur | conservatie-restauratie | kunstpatrimonium | conservatie-restauratieatelier | conservatorrestaurator | conservator-restaurator | kunsthistorici | archivarissen | restauratieproject | restauratieprojecten | conservatie en restauratie | preservatie | privaat bedrijf | free-lance restaurator | meesterwerken | topstukken | deskundige restauraties | bibliotheekmateriaal | erfgoedbibliotheken | illuminare | verzamelhandschriften | geklimatiseerde bewaarruimte | relative vochtigheid | temperatuur | depot | archiefdepot | bewaaromstandigheden | digitaliseringsprojecten | ICOM | ICOM-CC | psalter | illuminated manuscripts | miniaturen | bladgoud | pigmenten | verpoederde pigmenten | restauratie atelier Helmond | afschilferend bladgoud | afschilferende pigmenten | fixeren | consolideren | missaal | historische fondsen | screening | misboek | codicologische onderzoek | boekband| | cartularium | landboeken | landboek | materiaal beheer | autografen | chirografen | cijnsboek | historische boeken | verzuring van papier | handvouwgetal | lignine | hars-aluinlijming | gelatine | pH | pH-meting | kwetsbaar papier | verzwakt papier | glossenbijbel | geschiedenis

boekrestauratie, boekenrestauratie, boeken restauratie, restauratie van boeken,  restauratie boeken, boekrestauratie, Linda Dhondt, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herstellen van boeken, herstellen van kapotte boeken, restaureren van kapotte boeken, boekrestaurator, boekenrestaurator, boekenrestaurateur, restauratievakman, restauratievakman van boeken, restauratieatelier, restauratieatelier van boeken, repareren, repareren van boeken, restauratrice, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, boekrestaurator, restauratie, conservatie, preservatie,  digitaliseren, restaurateur, papier, perkament, boeken, boek, boekbinder, boekbinderij, boekbinden, archief, bibliotheek, musea, museum, erfgoed, collecties boeken, schimmelbehandeling boeken, ruggen herstellen, perkamenten band, leren band, papierenband, boekband, boekband herstellen, boekenrestauratie, perkamentrestauratie, registers, conservator-restaurateur, conservatie-restauratie, atlassen, bijbel, manuscripten, zuurvrije dozen, bewaar dozen, fase dozen, fasedozen, foxing, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, incunabel, wiegedruk, antiquariaat, antiquarisch, oudenburg, dumarey, West-Vlaanderen, Gruuthuse handschrift, gedrukt erfgoed, boekrestaurator, geschreven erfgoed, topstukken, erfgoed bewaarder, boekenrestauratie, boekenrestaurateur, eerstelijnszorg, Cores, CORES, Cores atelier, Coresatelier, Cores erkend, Coresstudenten, calamiteiten, erfgoed bibliotheek, Syntra-West, West-Vlaanderen, Vlaanderen, ontsluiten, erfgoed ontsluiten, calamiteiten plan, screening, schaderegistratie, schade-inventarisatie, boekenrestauratie, Restauratieatelier Dumarey, atelier, atelier voor restauratie, Whyart, Ieper, erfgoedconsulent, conservering van bibliotheekcollecties, erfgoedmedewerken, kaartboeken, Dumarey, Rijksarchief, stadsarchief, heemkring, heemkundige kring, professioneel restaurateur, professioneel restaurator, boekendokter, Brugge, docent, restauratie techniek, restauratie technieken, inktvraat, docent Syntra-West, docent CORES, CORES docente, Marijn de Valk, Martine Eeckhout, boekenrestauratie, Elke De Smet, Karin Schepers
Vanwege de porseleinachtige uitstraling van de drager worden de schilderijtjes ook wel onder de naam 'porseleinkunst' in de handel gebracht. (Dit heeft echter weer niet direct iets te maken met de porseleinkaarten die we kennen uit de 19de eeuw en die bij ons vooral door bedrijven en instellingen gebruikt werden als visitekaartje, menukaarten, enz...)

Door de vele jaren heen zijn deze schilderijtjes meestal erg verdroogd en bros geworden waardoor ze nauwelijks te hanteren zijn!

Hieronder een video over hoe rijstpapier gemaakt wordt.

AFDRUKKEN PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer         Nl    |    Fr      |      www.boekenrestauratie.be    |      Gastenboek      |